top-image.jpg

Uslovi i pravila poslovanja

Uslovi korišćenja sajta

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Definicije: "RAAL South-East Europe d.o.o." označava privredno društvo RAAL South-East Europe d.o.o. Stara Pazova - Industrijska zona, sa registrovanim sedištem u ul. Evropska bb, Stara Pazova.

"Sajt" označava internet stranicu www.raal.rs koju poseduje i kojom upravlja RAAL South-East Europe d.o.o.

"Korisnik" ili "Vi" označava bilo kojeg posetilaca ili korisnika Sajta.

Ovaj ugovor opisuje pravila i uslove relevantne za korišćenje Sajta i proizvoda i usluga koje su dostupne na ovom Sajtu. Ova pravila i uslovi opisuju odgovornosti Korisnika i, između ostalog, ograničavaju odgovornost RAAL South-East Europe d.o.o..

Molimo Vas da pre korišćenja Sajta pažljivo pročitate ovaj ugovor.

Pristupom i korišćenjem internet Sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim delom ovih uslova i odredbi, moimo Vas da ne koristite Sajt.

Autorska prava i prava intelektualne svojine

Korisnik prihvata i priznaje da su informacije, podaci, softver, fotografije, grafikoni, video zapisi, pozadine, fontovi, grafika, muzika, zvukovi, slike, ilustracije, dizajn, ikone, tekstovi i drugi materijali na Sajtu  jesu autorsko pravo ili vlasništvo RAAL South-East Europe d.o.o..

Duplikacije, reprodukcije, čak i ako delimično, učitavanje, skladištenje, objavljivanje ili difuzija bilo kojim sredstvom i generalno bilo kojim aktom disposicije ili korišćenja informacija ili materijala koji su preuzeti sa ovog Sajta, u svim oblicima, putem medija i tehnologija koje postoje ili će biti razvijene u buduće, su zabranjene.

Korišćenje Sajta

Korišćenje Sajta podrazumeva pretraživanje Sajta, štampanje sadržaja web stranice ili čuvanje u elektronskom obliku i pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na Sajtu, pod uslovom da sva autorska prava RAAL South-East Europe d.o.o. budu sačuvana. Korišćenje bilo kojeg dela ove web stranice u komercijalne svrhe ili njegovo uklapanje u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu je strogo zabranjeno.

Garancije

Informacije na ovom Sajtu namenjene su isključivo predstavljanju RAAL South-East Europe d.o.o. i njegovih usluga. RAAL South-East Europe d.o.o. ne daje garanciju kompletnosti, pouzdanosti, blagovremenosti ili tačnosti informacija na Sajtu, bilo izričito ili prećutno. RAAL South-East Europe d.o.o. nema obavezu održavanja materijala i usluga dostupnih na Sajtu, niti dostavljanja povezanih ispravki ili dopuna, te Vas stoga molimo da imate na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na Sajtu pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku.

Korisnik se izričito slaže da korišćenje Sajta je pod rizikom Korisnika.

Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite.

Karakteristike proizvoda i usluga

Sajt može da sadrži reference ili unakrsne reference za proizvode i usluge iz drugih država. Prisustvo takvih referenci ne podrazumeva da RAAL South-East Europe d.o.o. namerava u Korisničkoj zemlji staviti na raspolaganje takve proizvode i usluge, ili da se takvi proizvodi i usluge zakonito mogu koristiti u Korisničkoj zemlji.

RAAL South-East Europe d.o.o. zadržava pravo, bez prethodne najave, da obustavi proizvode ili usluge ili da promeni njihove specifikacije u bilo kom trenutku bez ikakvih obaveza.

Svi proizvodi i njihovi srodni tehnički podaci, kao i ilustracije, saveti i informacije dostupne na ovom Sajtu daju se na osnovu "onakva kakva je na raspolaganju" bez garancija bilo koje vrste, bilo izraženo ili implicitno. Takve informacije, redovno ažurirane, imaju samo indikativnu vrednost i nisu obavezujuće za RAAL South-East Europe d.o.o..

RAAL South-East Europe d.o.o. zadržava pravo da vrši promene i poboljšanja svakog proizvoda bez ikakve obaveze da prethodno obaveštava ili da izvrši takve promene na već prodate proizvode. Ostale specifikacije proizvoda su u uputstvu za upotrebu modela. Predstavljeni proizvodi nisu definitivne verzije i zbog toga mogu proći i manje i značajne modifikacije po diskreciji RAAL South-East Europe d.o.o. i bez ikakvog prethodnog obaveštenja. 

Ograničenje odgovornosti

Informacije, softver i usluge uključene ili dostupne preko Sajta mogu sadržati netačne informacije ili greške. RAAL South-East Europe d.o.o. ne garantuje za tačnost informacija dostupnih na Sajtu. RAAL South-East Europe d.o.o. ima pravo da ažurira Sajt. RAAL South-East Europe d.o.o. i/ili njegovi dotični dobavljači mogu u svakom trenutku napraviti poboljšanja i/ili promene na Sajtu/uslugama.

RAAL South-East Europe d.o.o. i/ili njegovi dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu štetu ili za svaku štetu koja proizilazi ili je u bilo kakvoj vezi povezana sa korišćenjem ili performansom Sajta/usluga, sa kašnjenjem ili nemogućnošću korišćenja Sajta ili povezanih usluga, pružanjem ili neispunjavanjem usluga, ili za bilo koju informaciju, softver, proizvode, usluge i srodne grafike preko Sajta.

RAAL South-East Europe d.o.o. i njegovi direktori, službenici, zaposleni ili saradnici neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje, štetu ili bilo kakvu posledičnu štetu bilo koje vrste, bilo na osnovu ugovora ili koja nastane ili je na bilo koji način povezana sa korišćenjem Sajta na način koji nije u skladu sa ovim uslovima, čak i ako je RAAL South-East Europe d.o.o. upozoren na mogućnost takve štete.

Treća lica

Ako koristite Sajt za ili u ime treće strane ("treća strana"), Vi ste odgovorni za tačnost informacija koje su relevantne za takvu upotrebu. Pored toga, morate informisati treće lice o svim uslovima koji se odnose na korišćenje Sajta i kupovinu i rezervaciju proizvoda i usluga, uključujući sva pravila i ograničenja koja se primenjuju, kao i sve funkcije proizvoda i usluga. Svaki Korisnik koji koristi Sajt za ili u ime treće strane, slaže se da odgovara za sve obaveze ili  gubitke, štete, tužbe i potraživanja (uključujući i troškove odbrane), koje mogu nastati za RAAL South-East Europe d.o.o. zbog ponašanja Treće strane.

 
Linkovi na druge web stranice i usluge

Sajt može da sadrži reference na proizvode i usluge koje pružaju treća lica ili linkove web stranica trećih lica. RAAL South-East Europe d.o.o. ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost ili potpunost informacija i sadržaja koji pružaju ove treće strane. RAAL South-East Europe d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad ili performanse bilo koje druge web stranice, na koju se Sajt može povezati ili sa koje se može pristupiti Sajtu. 


Zaštita privatnosti.

Ducati RS je posvećen poštovanju privatnosti i sigurnosti Korisnika. Podaci koje će Korisnik dostavljati RAAL South-East Europe d.o.o. preko Sajta biće obrađeni uz maksimalnu pažnju i sve instrumente neophodne za njihovu sigurnost, u potpunosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i EU Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 („Službeni  glasnik“ L 119, 04.05.2016).

U cilju ispravnog funkcionisanja Sajta, Sajt može koristiti kolačiće. Korisnik može da prihvati ili odbije upotrebu kolačića. Više o politici privatnosti i upotrebi kolačića, možete naći ovde.

Kontakt

Za dobijanje bilo kakvih informacija, ili ukoliko imate bilo kakve zamerke ili zahteve na rad Sajta ili robu/usluge, možete kontakirati RAAL South-East Europe d.o.o. na e-mail adresu

Prestanak rada Sajta

RAAL South-East Europe d.o.o. može prekiniti ili suspendovati pristup Sajtu, ili dela Sajta, u bilo koje vreme, bez obaveštenja i po sopstvenom nahođenju.

Celokupnost sporazuma

Ova pravila i uslovi predstavljaju celokupni sporazum između Vas i RAAL South-East Europe d.o.o. u vezi sa Vašim korišćenjem Sajta i zamjenjuje bilo koji prethodnu izjavu ili usmeni sporazumi.

Korisnik izjavljuje da je obavešten da se kupovina ili rezervacija proizvoda ili usluga, ostvarivanje određenih usluga ili određenih delova Sajta sprovode u skladu sa daljim zakonskim i/ili ugovornim ograničenjima postavljenim na Sajtu.

RAAL South-East Europe d.o.o. može u bilo koje vreme, uz sopstveno nahođenje, modifikoviti ova pravila i uslove i uvesti nova.

Svaka promena pravila i uslova će biti ažurno postavljena na ovom Sajtu.

Nadležnost Korišćenjem ovog Sajta, saglasni ste da je za bilo kakvo pravno potraživanje ili utuženja vezano za ovaj Sajt ili njegovu upotrebu merodavno pravo Republike Srbije.