{v:page.header.title(title: 'NULL', whitespaceString: '' '', setIndexedDocTitle: 1)}

Centrale

Centrale

RAAL Tap

Dozvoljava upotrebu žičanog ili ‘radio’ senzora, a kompatibilna je sa senzorima Solvento, Windy, Zvento, Pioggia i Vibra.

Otvori

RAAL Tap

RAAL LS1210

Centrala sa ugrađenim senzorom za tendu za motore do 350 W snage.

Otvori

RAAL LS1210

RAAL Novus

Kompatibilna sa svim ACM daljinskim upravljačima. Dozvoljava upotrebu ‘radio’ senzora Solvento, Zvento, Pioggia, Vibra

Otvori

RAAL Novus

Centrale

Beninca THINKY

Upravljačka jedinica za 1 motor za segmentna ili rolo vrata

Otvori

Beninca THINKY

Beninca MATRIX

Upravljačka jedinica za motore za klizne i krilne kapije

Otvori

Beninca MATRIX

Beninca HEADY

Upravljačka jedinica za do 2 motora za krilne kapije

Otvori

Beninca HEADY

Beninca HEADY 24

Upravljačka jedinica za jedan ili dva motora za krilne kapije

Otvori

Beninca HEADY 24

Beninca CORE

Upravljačka jedinica za do 2 motora za klizne ili krilne kapije

Otvori

Beninca CORE

Beninca BRAINY 24

Upravljačka jedinica za jedan ili dva motora za kapije

Otvori

Beninca BRAINY 24

Beninca CELL.P

Upravljačka jedinica za motor za industrijska klizna vrata

Otvori

Beninca CELL.P

Beninca BRAINY

Upravljačka jedinica za do 2 motora za kapije

Otvori

Beninca BRAINY

Beninca BRAINY 24+

Upravljačka jedinica za do dva motora sa integrisanom baterijom

Otvori

Beninca BRAINY 24+