Beninca CORE

Aplikacija

 • Za 1 motor za krilnu ili kliznu kapiju.

Napajanje

 • 230V AC

Napajanje motora

 • 230V AC 750W

Osnovne funkcije

 • Podešavanje regulacije parametara i logike rada preko trimera i DIP prekidača
 • oIntegrisan 433,92 MHz 64-kodni radio prijemnik sa 3 sistema kodiranja (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Fixed Code)
 • Terminali koji se mogu skidati
 • Automatska, poluautomatska i Deadman logika
 • Terminali enkodera (MAG.E) za detektovanje prepreka
 • Terminali krajnjih prekidača motora
 • Terminali za korak-po-korak, stop i foto-ćelije
 • Terminali za korak-po-korak podesivi za otvaranje
 • Terminali za stop podesivi za zatvaranje ili pešaka
 • Terminali za foto-ćelije podesivi za faze otvaranja-zatvaranja i samo zatvaranja
 • Izlazni terminali za indikatore otvaranja
 • Automatsko podešavanje parametara operacija i usporavanje motora
 • Podešavanje usporavanja motora
 • Elektronski upravljano podešavanje snage motora u 5 nivoa
 • Advantouch sistem za konfiguraciju parametara i daljinskih upravljača
CE
IP44
230V

Preuzimanje

Zahtev za ponudu

Dodaci

Beninca BILL 50M

Teleskopski pogon za krilne kapije do 4,5 m

Otvori

Beninca BILL 50M

Beninca BILL 30M

Teleskopski pogon za krilne kapije do 2,5 m

Otvori

Beninca BILL 30M

Beninca BILL 40M

Teleskopski pogon za krilne kapije do 3,5 m

Otvori

Beninca BILL 40M

Beninca BULL 8M

Motor za kliznu kapiju sa integrisanim enkoderom i centralom.

Otvori

Beninca BULL 8M

Slični proizvodi

RAAL Novus

Kompatibilna sa svim ACM daljinskim upravljačima. Dozvoljava upotrebu ‘radio’ senzora Solvento, Zvento, Pioggia, Vibra

Otvori

RAAL Novus

Beninca THINKY

Upravljačka jedinica za 1 motor za segmentna ili rolo vrata

Otvori

Beninca THINKY

Beninca MATRIX

Upravljačka jedinica za motore za klizne i krilne kapije

Otvori

Beninca MATRIX

Beninca HEADY

Upravljačka jedinica za do 2 motora za krilne kapije

Otvori

Beninca HEADY

Beninca HEADY 24

Upravljačka jedinica za jedan ili dva motora za krilne kapije

Otvori

Beninca HEADY 24