Beninca MATRIX

Aplikacija

 • Za 1 motor za krilnu ili kliznu kapiju.

Napajanje

 • 230V AC

Napajanje motora

 • 230V AC 750W

Osnovne funkcije

 • Integrisan LCD ekran
 • Integrisan 433,92 MHz 64-kodni radio prijemnik sa 3 sistema kodiranja (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Fixed Code)
 • Terminali koji se mogu skidati
 • Automatska, poluautomatska i Deadman logika
 • Terminali enkodera za detektovanje prepreka
 • Terminali krajnjih prekidača motora
 • Terminali za otvaranje, zatvaranje, korak-po-korak i stop
 • Ulazni terminal sigurnosne ivice 8K2 ili N.C
 • Terminali za foto-ćelije (PHOT O) podesivi za faze otvaranja-zatvaranja i samo zatvaranja
 • Terminali za foto-ćelije (PHOT C) podesivi za faze otvaranja-zatvaranja
 • Izlazni terminali za indikatore otvaranja, servisno svetlo i drugi radio kanal
 • Izlazni terminali za testiranje fotoćelija
 • Automatsko podešavanje parametara operacija (sa motorima opremljenim sa enkoderom)
 • Elektronski upravljano podešavanje snage motora
 • Podešavanje usporavanja motora
 • Elektronska kočnica garantuje precizno zaustavljanje i sa teškim vratima
 • Advantouch sistem za konfiguraciju parametara i daljinskih upravljača
 • Postavljanje pristupne šifre
 • Obaveštenje za servis
CE
IP44
230V

Preuzimanje

Zahtev za ponudu

Dodaci

Beninca HAPPY.AK

Daljinski upravljač sa dvostrukim kodiranjem i 4 kanala.

Otvori

Beninca HAPPY.AK

Beninca HAPPY.VA

Daljinski upravljač sa dvostrukim kodiranjem i 4 kanala.

Otvori

Beninca HAPPY.VA

Beninca IRI.TX4VA

Daljinski upravljač sa dvostrukim kodiranjem, napredni roling kod i roling kod, sa 4 kanala.

Otvori

Beninca IRI.TX4VA

Beninca TO.GO A

Daljinski upravljač sa naprednim roling kodom, sa 2 ili 4 kanala.

Otvori

Beninca TO.GO A

Beninca TO.GO VA

Daljinski upravljač sa dvostrukim kodiranjem, napredni roling kod i roling kod sa 2 ili 4 kanala.

Otvori

Beninca TO.GO VA

Beninca TO.GO AK

Daljinski upravljač sa dvostrukim kodiranjem, napredni roling kod i roling kod sa 2 ili 4 kanala. Kompatibilan sa najčešćim centralama sa fiksnim kodom.

Otvori

Beninca TO.GO AK

Beninca IRI.TX4AK

Daljinski upravljač sa dvostrukim kodiranjem i 4 kanala.

Otvori

Beninca IRI.TX4AK

Slični proizvodi

RAAL Novus

Kompatibilna sa svim ACM daljinskim upravljačima. Dozvoljava upotrebu ‘radio’ senzora Solvento, Zvento, Pioggia, Vibra

Otvori

RAAL Novus

Beninca MATRIX

Upravljačka jedinica za motore za klizne i krilne kapije

Otvori

Beninca MATRIX