Beninca PUPILLA.B

Par fotoćelija koje se nalaze spolja, mogućnost zaokreta za 220 °. Fotonaponski panel za punjenje baterija predajnika. Prisustvo LED signalizacije sa dijagnostičkom funkcijom.

Aplikacija

  • Fotoćelije napajane baterijama
  • Inovativni sistem punjača baterije koristeći solarni panel
  • Inovativni sistem za punjenje baterija fotonaponskim panelom predstavlja autentičnu novost,
  • garantujući maksimalnu sigurnost i savršen rad na svakoj lokaciji
  • Mogućnost povezivanja do 2 fotonaponska panela u slučaju otežanih klimatskih uslova
  • Kontinuirani rad bez potrebe za održavanjem
  • PUPILLA.B dozvoljava poštovanje sigurnosnih propisa na instalacijama koje ne pripadaju sigurnosnim
  • sistemima zahvaljujući prenosu kontrole i na pokretnim kapijama
  • Fotoćelije se mogu orjentisati u različitim pravcima da bi instalaciju učinili još lakšom
CE
IP44
230V

Preuzimanje

Zahtev za ponudu

Dodaci

Beninca BILL 50M

Teleskopski pogon za krilne kapije do 4,5 m

Otvori

Beninca BILL 50M

Beninca BILL 30M

Teleskopski pogon za krilne kapije do 2,5 m

Otvori

Beninca BILL 30M

Beninca BULL 8M

Motor za kliznu kapiju sa integrisanim enkoderom i centralom.

Otvori

Beninca BULL 8M

Slični proizvodi