top-image.jpg

Brand Launch - Eurotronic

22.03.2019.

Kompanija RAAL South-East Europe otpočela je saradnju na polju zastupanja, distribucije i servisa sa kompanijom Eurotronic s.a. iz Barcelone.

Saradnjom sa Eurotronic-om hrabro ulazimo u svet domotike i pametnog stanovanja, verujući da se budućnost branše nalazi u daljoj integraciji proizvoda stanovanja i automatizacije otvora. Putem aplikacije NOX, dosutpne za Android i iOS uređaje, moguće je automatizovati svaki segment vašeg stanovanja i rada i njima upravljati putem mobilnog telefona i/ili tableta.