top-image.jpg

Promena naziva i vizuelnog identiteta kompanije

18.11.2018.

Verujemo da je jedan od osnovnih ciljeva svake odgovorne kompanije praćenje vremena u kojem posluje i potreba kupaca. Uvođenjem mnoštva novih proizvoda, kao i brendova koje zastupamo, stvorila se potreba za promenom koncepta poslovanja, samim time i za promenom načina na koji vam se predstavljamo.

Od prvog kvartala 2019. godine ACM South-East Europe posluje pod novim nazivom i vizuelnim identitetom, uz nepromenjeno nastojanje da svakodnevno unapređujemo kvalitet proizvoda i usluga koje nudimo klijentima.